एक प्रकारको सबै-स्टील विशाल OTR रेडियल टायर ट्रेड रबर

- 2021-05-24-

एक प्रकारको सबै-स्टील विशाल OTR रेडियल टायर ट्रेड रबर

सूत्र र तयारी विधि

प्याटेन्ट लागू गरियो (सार्वजनिक कपडा नम्बर सीएन १११7488१13२ ए, घोषणा मिति २०२०-१०-०9)

"एक सूत्र र सडक रेडियल टायर ट्रेड रबर बन्द एक इस्पात राक्षस को तयारी

विधि ", निर्माण मेसिनरीका लागि सबै-इस्पात विशाल रेडियल टायरको पैदल सामेल

रबरको लागि, टेड रबरको तयारी दुई मास्टर ब्याचहरू र एउटा अन्तिम ब्याचको विधिद्वारा पूर्ण हुन्छ।

वर्तमान आविष्कारको टेड रबर विशिष्ट वातावरणहरू जस्तै कोइला खानीहरूको लागि उपयुक्त छ

प्रयोग गर्नुहोस्।