टायरको तपाईको वारंटी के हो?

- 2021-05-20-

OTR टायर ग्यारेन्टी -6००--6००००km वा २ वर्ष, TBR १०,००,०००km टायर गर्दछ।