तपाईको डेलिभरी मिति के हो?

- 2021-05-20-

सामान्यतया, हामी १T दिन भित्र OTR टायर लोड गर्नेछौं, TB टायर लोड गर्ने १० दिन भित्र निक्षेप वा LC पछि।